Wandeling in de Jordaan, volksbuurt, Amsterdam

Met arbeiders, ambachtslieden en armoe.

Het beste plan is een wandeling in de kalme, koele ochtenduren. Een rondleiding in de Jordaan, de volksbuurt aan de westkant van de vier belangrijkste grachten. Een boeiende wandeling met sociale geschiedenis van ongeveer 1,5 uur. Te voet of op de fiets of per taxi.

Dit zijn enkele van de thema’s die we gaan bespreken:

 

Hofje in Amsterdam. Respecteer svp de privacy van de bewoners!

Sloppen, overbevolkt, vochtig, naar.

Dit hofje gesticht door. “Claes zoon van Claes”.

Goudsbloemgracht was ook een open riool, Geheel gevuld met aarde in  1857.

Linksboven het bordje Onbewoonbaar Verklaarde Woning


Zichtlijn naar de Westerkerk. Bewoners konden zo klokkijken.

Noorderkerk, voor het arbeidersvolk. Marktdagen maandag en zaterdag,

Brouwersgracht, met zicht op Jordaan bij de Prinsengracht.

Westertoren. Rechts Jordaan bij de Prinsengracht.

Volksvrouw, ze moest het hoofd bieden aan armoe en crisis van de jaren 30

Volkscultuur in een dichtbevolkt gebied.

Iedereen kende iedereen in de straat.

Gezamenlijk leven met lief en leed.
Lage veengrond: nattigheid en vochtproblemen.
Extreme Armoede 1650-1930.

Rond 1600: Illegale huizen werden gebouwd hier tegen de officiele regelgeving in.
Van 1650-1930: Overvol woongebied, sloppen en krotten, erger dan een Dickens verhaal.
‘Hofjes’ gesubsidieerde huisvesting voor arme mannen en vrouwen
Muziekcultuur: opera zingen in cafés met extra ‘vibrato’
1886 Rellen: illegaal paling trekken – tegen de politie-reglementen
1934 Armoe, korting op uitkeringen, staking, blokkades en straatgevechten

Plannen om de Jordaan volledig af te breken na 1960 en mooie nieuwe hoogbouw appartementen te bouwen. In plaats daarvan: Restauratie, Architectuur stadsvernieuwing, regeneratie

Noorderkerk: eenvoudige kerkgang voor de Protestantse arbeiders

Ultra modern design store Moooi.

De ijswinkel die alle regels brak en oorzaak werd van de huidige Nutella-mafia.

Business card. The logo refers to Vermeer.

Tour door een professionele Kunsthistoricus met uitstekende didactische vaardigheden. Specialist op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, architectuur en geschiedenis. VIP-toegang.

Drs Kees Kaldenbach: “… hij is wild overgekwalificeerd als gids. Dat is zijn geheim … Geloof me op dit punt.” Gabe. Verklaring februari 2017.