Diepe research

2020-09-25T08:34:53+02:00

Kunsthistorisch onderzoek (niet-Vermeer). O.a. Mannheimer, een James Bond achtig verhaal.