Kunsthistorisch onderzoek (niet-Vermeer). O.a. Mannheimer, een James Bond achtig verhaal.